Онлайн консултация

Изпрати
Онлайн консултация

Фюжън биопсия на простатата: по-умният начин да потърсим рак на простатната жлеза

Фюжън биопсията на простатата съчетава образите от МР (магнитния резонанс) и ехографията за по-добър образ

Ракът на простатната жлеза, може да бъде труден за откриване. Разбира се, ние имаме желанието да лекуваме агресивно, потенциално опасния и причиняващ смърт рак на простатата. Ние не искаме, пациентите ни, да се безпокоят ненужно или да преминават през ненужни медицински процедури.

За щастие разполагаме с нова технология, която ни помага в тази борба – ранно установяване на карциномът на простатната жлеза. Нарича се „фюжън биопсия“ и екипът ни е един от първите в България прилагащ новата методика.

Фюжън биопсията, е част от арсеналът ни за справяне с ракът на простатната жлеза, нека ви обясним защо..?

Нужда от подобряване на диагностиката

Съществуващите методи за доказване на ракът на простатната жлеза, не са се подобрили особено през последните 3 десетилетия. Традиционното ректално туширане, също не е ефективен метод за скриниране, поради причината, че пръстът на изследващият лекар, може да опипа само част от повърхността на простатната жлеза и да пропусне раково образувание. Докато туморът порастне достатъчно голям, за да бъде диагностициран с дигитално изследване, вече е в напреднал стадий.

 

Простатоспецифичният антиген (PSA total) е кръвен тест използван от десетилетия, представлява протеин, отделян в кръвта от простатната жлеза. Но други заболявания освен карцином на простатната жлеза могат да повишат „нормалните стойнсти“ на простато-специфичния антиген. Поради тази причина, има възможност, пациенти с високи стойности на PSA total да нямат карцином на простатата, докато друго с „нормални стойности“ да имат онкологично заболяване. Поради тази причина, считаме, че както ректалното дигитално изследване (ректално туширане), така и изследването на PSA total, имат своите ограничения.

 

 

Резерви към конвеционалната простатна биопсия 

За да се вземе тъкан от простатната жлеза, за търсене на туморно заболяване, се взема серия от простатни биопсия (12-14 броя обождания най-често) от различни зони на простатата, насочвани от ултразвук. Този метод се извършва от 1980 година. Ултразвуковото изследване, помага, да се насочат биопсиите в желаната от нас зона, но картината, не е достатъчно специфична, за да може да различи, нормална простатна тъкан от карцином на простатата. В действителност се използва един „сляп“ подход, надявайки се, че ако туморът е наличен, някоя от биопсиите да попадне в него. По-този начин, някои тумори могат да бъдат пропуснати.

Ядрено-магнитният резонанс (МР) е многократно превъзхожда ултразвука в откриването на детайли в меките тъкани на простатната жлеза. Не бихме могли да поставим диагнозата „карцином на простатата“ от направата само на ядрено-магнитен резонанс, но бихме могли точно да идентифицираме зоните на интерес и да ги биопсираме. За съжаление, тясното помещение в което се извършва МР, не е идеалното място за провеждане на простатна биопсия. Ето тук идва ролята на фюжън биопсията!

 

Съчетаване на МР (Магнитен резонанс) и ехография

 

Напоследък изследователите разработиха софтуер, който съчетава (от английски fuse – съчетание), детайлните МР – образи с „на живо“ образи от ултразвук на простатната жлеза. Пациентът първо трабва да премине през МР. Лекар – рентгенолог маркира съмнителните зони. В последствие лекар-уролог въвежда ултразвукова сонда в правото черво на пациентът. Докато местим ултразвуковата сонда около простатната жлеза, софтуерът превключва съотвестващите образи от направения МР, давайки ни подробна триизмерна МР/ултразвукова картина. Може да използваме съчетаните образи, за да насочим прецизно биопсията към съмнителните зони и да вземем материал именно от тях.

Технологията наподобява използването на GPS при карането на автомобил, за да достигнете вашата дестинация, вместо да обикаляте случайни улици, надявайки се да попаднете на правилното място.

 

 

 

Както можете да видите на образите отдолу, МР вдясно предоставя много повече детайли от структурата на простатата, докато ултразвука в ляво демонстрира тъмна зона. Стрелката сочи към наличния тумор на простатната жлеза
Когато МР и ултразвукоеите образи се съчетаят, имаме още по-ясна мишена за биопсия. На посочената графика виждаме процедурата по фюжън биопсия, простатата е очертана в червено, туморът в зелено, а биопсичната игла в жълто.

 

Малка нужда от извършване на повторни простатни биопсии Искаме да резюмираме следното: фюжън биопсията е по-добра от извършваният масово към момента стандартен метод, в намирането на тумори, които имат нужда да бъдат лекувани. Всяка година, много мъже, минават през ненужни повторни простатни биопсии. Методът на фюжън биопсията, ще ни помогне да намалим този брой, посредством добиването наинформация още при първата простатна биопсия.