Онлайн консултация

Изпрати
Онлайн консултация

Ендоурология при бъбречнокаменна болест

Ендоскопско отстраняване камъни в уретерите с холмиум лазер

Този метод се извършва с помощта на уретероскоп, чрез който  се прониква през пикочния канал (уретрата) до пикочния мехур и оттам до пикочопроводите (уретерите), където е попаднал камък, слезнал от бъбреците. Заедно с уретероскопа се въвежда източник на лазерна енергия (холмиум лазер), чрез която камъкът се разтрошава на по-малки размери и до прах. За изваждане на фрагментите се използват допълнителни приспособления като ендоскопски щипки, кошница и др., а микроскопичните песъчинки напускат тялото по естествен път с урината. При необходимост се поставя временен стент в уретера, който разширява пикочопроводите. Стентът се отстранява до няколко дни. 

Лапарскопско отстраняване на големи камъни в бъбреците (над 2.5 см)

Използва се, когато камъните са много големи или съставът и местонахождението им не позволява да бъдат отстранени чрез уретероскопия или разбити с екстракорпорална литотрипсия. Процедурата се нарича перкутанна нефростолитотомия (или нефролитолапаксия). Тя представлява минимално инвазивна хирургична интервенция, чрез която камъкът се разбива и изсмуква през малък отвор през  кожата с помощта на специален уред – нефроскоп.

За целта се прави малък разрез непосредствено до бъбрека, през който се въвежда нефроскопа. С този уред се осигурява директна видимост и възможност за преминаване на фини инструменти за разбиване на камъка – с помощта на ултразвукова, електрохидравлична или лазерна енергия. През нефроскопа фрагментите се изсмукват непосредствено след разбиването. Налага се временно поставяне на друг вид тръбичка – нефростома, която способства дренирането на урина от бъбрека през следващите няколко дни, след което се отстранява.