Онлайн консултация

Изпрати
Онлайн консултация

Ендоурология при доброкачествено увеличена простата

Трансуретрална резекция на простатата (ТУРП) все още е златният стандарт при хирургично лечение на доброкачествено увеличена простата. Включва отстраняване на простатната тъкан до капсулата на простатата с инструмент, който преминава през уретралния отвор. Чрез  високочестотен ток се отстраняват излишните части от простатната тъкан и едновременно с това се коагулират кръвоносните съдове. Простатната тъкан се изважда с помощта на цистоскоп, с който визуално се води и проследява процеса. Необходимо е пациентите да останат с катетър 2 дни след процедурата. Повечето пациенти (около 90%) имат силно подобрение на симптомите и уринирането след процедурата. 

Трансуретралната инцизия на простатата (ТУИП) е подобна на резекцията процедура. При нея обаче се използва електрически нож, който прави малки разрези в простатната тъкан, като по този начин освобождава напрежението върху уретрата и води до подобряване на оплакванията и по-добро уриниране. Методът се използва сравнително по-рядко и при по-малки простати.  

Изпаряване на простатната тъкан с електрически инструмент 

Трансуретралната електровапоризация се осъществява по подобен начин като трансуретралната резекция, но вместо ток, се използва електрическо въртящо топче, което нагрява до висока температура простатната тъкан и я изпарява. По време на процеса, малките кръвоносни съдове на простатата се затварят и кръвозагубата е минимизирана. Пациентът има нужда от катетър за 1 ден и съответно болничният престой е намален.  

Лазерна хирургия на простата - Стопяване/изпаряване на простатната тъкан с лазер  

Трансуретралната лазерна аблация или енуклеацияна са методи, които са предпочитани от специалистите, заради минималната инвазивност и бързото възстановяване след процедурата. Излишната простатна тъкан се отстранява по два начина – чрез аблация (стопяване/изпаряване) или чрез енуклеация (изрязване и отстраняване). Използват се различни видове лазери, като принципът при всички е един и същ – концентриране на светлинна енергия, за да се генерира мощна прецизна топлина.

Нашият екип използва трансуретрална лазерна аблация и енуклеация диоден (холмиум) лазер с дължина на вълната 980 nm (HoLAP и HoLEP). Мощната лазерна енергия е много прецизно насочена, което позволява стопяване/изпаряване на излишната простатна тъкан и запазване на околните тъкани – много важно условие за следоперативното поддържане на сексуалната функция.  

При лазерна енуклеация тъканта се изрязва и отстранява. За целта се използва още един инструмент, наречен морселатор, който нарязва допълнително на дребно вече изрязаната тъкан, за да се изсмуче след това през уретрата. При енуклеацията няма ограничение в големината на простатата за разлика от аблацията, която се използва до определена големина (обикновено до 60-70 куб. см).

При лазерната операция пациентът има нужда от катетър 1 ден, колкото е и необходимият болничен престой. Няма почти никаква кръвозагуба, тъй като мощната топлина коагулира околните кръвоносни съдове. Резултатите са сравними с тези при класическа Трансуретрална резекция.  

Поставяне на стент в уретрата

Т.нар. простатни стентове са постоянни стентове, които се поставят в уретрата ендоскопски и се саморазширяват, за да поддържат отвора и достатъчно широк и да преминава урината безпроблемно. Проучвания показват, че резулататите в някои случаи са сравними с тези при Трансуретрална резекция. Предимствата включват кратко оперативно време, почти никаква кръвозагуба и без необходимост от поставяне на катетър след операцията. Ефективността им все пак е ограничена от големината на простатата.