Онлайн консултация

Изпрати
Онлайн консултация

Общи правила и условия на интернет страницата eндоурология софия

1. ДОБРЕ ДОШЛИ В EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ

Нашата мисия

EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ е организация, представляваща обединение на лекари със специалност урология с мисия за обезпечаване на достъпа на българските пациенти до навременна медицинска консултация и дистанционно дългосрочно мониториране на пациентите.

2. СПОРАЗУМЕНИЕ

Информираме Ви, че достъпвайки, регистрирайки се и/или използвайки интернет страницата, Вие сключвате правно обвързващо споразумение (дори и когато го правите от името на юридическо лице).

а) Когато използвате страницата https://endourologysofia.com, Вие сключвате правно обвързващо споразумение с EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ;

б) Това СПОРАЗУМЕНИЕ включва Правила и Условия, Политика за поверителност, Политика за бисквитки и други условия, които ще видите в момента, в който за първи път използвате определени функции в EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ. Нови функции могат да бъдат добавяни от EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ периодично. В случай че не сте съгласни с това СПОРАЗУМЕНИЕ, не достъпвайте, не се регистрирайте, не използвайте интернет страницата;

в) Това СПОРАЗУМЕНИЕ се прилага по отношение както на регистрирани потребители, упоменати като ПОТРЕБИТЕЛИ, така и към нерегистрирани потребители, упоменати като ПОСЕТИТЕЛИ. Терминът ПОТРЕБИТЕЛ важи и за двете категории ПОТРЕБИТЕЛИ и ПОСЕТИТЕЛИ;

г) За да използвате страницата на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ, Вие се съгласявате, че сте навършили минимална възраст според дефиницията на Вашето местно законодателство. Интернет страницата не трябва да се ползва от лица под 14 годишна възраст.

3. EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ ПОЛАГА ГРИЖИ ЗА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Регистрирайки се в интернет страницата на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ, потребителите дават своето изрично съгласие за събиране на лична информация за тях, както и за използването й от EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ в рамките на настоящите Общи правила и Условия и отделната ни Политика за поверителност, която следва да прочетете внимателно.

За повече подробности относно нашата Политика за поверителност вижте следния линк .

EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ ще предприеме всички законни и разумни мерки да предпази личната информация на своите потребители.

Използвайки интернет страницата на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ, Вие давате своето съгласие за използването на бисквитки във Вашия браузър. Повече информация за бисквитките може да намерите в т. 4.

4. БИСКВИТКИ

Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват от Вашия браузър на хард диска на Вашия компютър. Бисквитките, използвани от EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ, не съхраняват никакви лични данни.

За повече подробности относно бисквитките, моля вижте нашата: Политика за бисквитките.

5. ПРАВИЛА, КОИТО ОЧАКВАМЕ ДА СПАЗВАТЕ КАТО ПОТРЕБИТЕЛИ НА EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ:

5.1 Вашето потребителиство в интернет страницата

Тези права и задължения се прилагат относно всички потребители на интернет страницата на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ.

а) Ако искате да сте потребители на интернет страницата на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ, ние ще изискаме от вас да попълните заявка за регистрация, с която ще предоставите на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ свои лични данни и ще трябва да се съгласите с настоящите Правила и Условия, Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки. Възможно е да Ви бъде изискана допълнителна информация, ако се регистрирате като юридическо лице.

б) Не трябва да създавате чужд профил или да използвате такъв без разрешение.

в) В случай че EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ деактивира профила ви, Вие няма да създавате друг без разрешение от нас.

г) Не трябва да споделяте паролата си или да извършвате други действия, с които може да застрашите сигурността на профила си.

д) Не трябва да прехвърляте профила си (включително Страницата) на някой друг без да получите предварително нашето писмено разрешение.

е) В случай че изберете име или подобен идентификатор за Вашия профил или страница, EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ си запазва правото да ги отстрани или изземе в случай, че ги сметне за неподходящи (като например когато собственик на търговска марка подаде оплакване относно потребителско име, което не е близко свързано с истинското име на потребителя).

ж) Вие се съгласявате да използвате интернет страницата на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ по почтителен начин и да не публикувате обидно или подвеждащо съдържание.

з) Вие сте задължени да спазвате всички приложими професионални правила за поведение, когато използвате интернет страницата на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ.

и) Не трябва да изпращате спам или други непоискани съобщения на други лица.

й) Не трябва да извършвате действия, които са незаконни, клеветнически, малтретиращи, неприлични, дискриминационни или осъдителни.

к) Не трябва да публикувате непоискана или непозволена реклама. Не трябва да изпращате нежелана поща, спам, верижни писма/съобщения, пирамидни схеми или други подобни действия, непозволени от EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ.

л) Съгласявате се, че EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ си запазва правото да прехвърли своите права и задължения относно потребителите частично или изцяло на трета страна.

Имате право да прекратите това СПОРАЗУМЕНИЕ по всяко време, като се съобразите с т. 9 Прекратяване на това Споразумение. 

Вие сте отговорни и задължени относно всяка информация, съдържание и действия, свързани с Вашите лични данни и регистрация. 

Регистрациите преминават процедура по верификация от EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ. EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ не може да гарантира идентичността на всички, използващи услугите ни. Вие сте отговорни за вредите, причинени в случай че използвате регистрация и профил без да имате право за това.

Когато изпращате съобщение или сигнал до EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ, ние изискваме минимално количество лични данни – телефон за обратна връзка, електроннна поща и медицинска причина /оплакване, симптом, диагноза/, заради който сте потребител на сайта.

Тези данни не са видими за останалите потребители на сайта с оглед на защита на Вашите лични данни и защита на пациентската Ви тайна.

В случай че подозирате, че някой се опитва да застраши Вашите лични данни, длъжни сте незабавно да уведомите EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ. 

5.2 Известия и съобщения

Комуникацията има водеща роля в дейността на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ.

За да контролирате какви съобщения получавате от EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ по имейла си, моля прегледайте каква информация сте подали на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ. 

5.3. Съобщения и споделяне

Дейността на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ е свързана с изпращане на съобщения и споделяне на информация. Информация и съдържание, споделяни от Вас, в случай че са публични, могат да бъдат видени и от посетители на интернет страницата. 

Интернет страницата на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ не е длъжна да публикува каквато и да е информация и съдържание и може да отстранява такова по своя преценка, с или без уведомление. 

5.4. Опазване на интернет страницата на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ и информацията на потребителите

Екипът на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ се стреми да поддържа интернет страницата безопасна, но не може да го гарантира. Молим Ви да съдействате според възможностите си за опазване на нейната сигурност.

а) Трябва да се стремите да пазите безопасността на регистрацията си, ако се регистрирате на интернет страницата ни: (1) изберете сигурна и трудна парола (минимум 6 цифри, препоръчително комбинация от цифри и букви); (2) пазете паролата си; (3) докладвайте при всяко съмнение, че някой се опитва или е осъществил достъп до Вашия профил; (4) докладвайте при всяко съмнение, че някой се опитва или е застрашил сигурността на интернет страницата на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ.

б) Не трябва да събирате потребителско съдържание или информация или по друг начин да осъществявате достъп до интернет страницата на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ чрез автоматични средства.

в) Не трябва да осъществявате незаконен маркетинг на интернет страницата на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ.

г) Не трябва да публикувате информация, която съдържа софтуерни вируси или друг вреден код.

д) Не трябва да се опитвате да събирате информация за вписване или да осъществявате достъп до профил, който принадлежи на друго лице.

е) Не трябва да тормозите, оскърбявате или вредите на други потребители.

ж) Не трябва да използвате интернет страницата на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ за незаконни, подвеждащи, увреждащи или дискриминационни цели.

з) Не трябва да предприемате действия, с които може да извадите от строя, претоварите или попречите на нормалното функциониране или интерфейса на интернет страницата на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ.

и) Не трябва да извършвате дейности, симулиращи външния вид и функционалности на интернет страницата, както и такива, свързани с фарминг и миръринг техники, позволяващи пренасочване към фалшиви и заразени сайтове.

й) Не трябва да: (1) твърдите или намеквате или, че сте представители на интернет страницата на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ; (2) отдавате под наем, лизинг, заемате, търгувате, продавате достъп до интернет страницата или свързаните данни; (3) извличате парична полза от услугите на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ или каквато и да е друга функция на интернет страницата без изричното съгласие на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ.

к) Не трябва да използвате deep-link към нашите услуги, без изричното съгласие на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ с каквато и да цел, освен за да промотирате интернет страницата на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ.

л) Няма да подпомагате или окуражавате каквито и да е нарушения на това СПОРАЗУМЕНИЕ или нашите политики. 

5.5.Защита на правата на другите потребители

Потребителите са задължени да уважават и защитават правата на другите потребители на интернет страницата на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ:

а) Не трябва да публикувате съдържание или предприемате друго действие на интернет страницата на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ, което засяга или нарушава чужди права или по друг начин нарушава закона.

б) Не трябва да копирате или използвате информация, съдържание или данни на други потребители достъпни на интернет страницата на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ, в случай че нямате изрично съгласие за това.

в) Не трябва да отстранявате каквито и да е известия относно авторски права или други права на собственост, съдържащи се в съдържанието на интернет страницата на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ.

г) Не трябва да разкривате информация, за която нямате правото да разкривате, да нарушавате права на интелектуална собственост или други права на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ или други физически или юридически лица без тяхното изрично съгласие. 

5.6. Права на интелектуална собственост

EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ си запазва всички права на интелектуална собственост върху интернет страницата (включително лого и съдържание, техническо или интелектуално ноу-хау):

а) Не трябва да използвате авторски права на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ освен когато имате предварителното изрично писмено съгласие на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ.

б) Не трябва да копирате или използвате информация, съдържание или данни на интернет страницата на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ, освен когато имате предварителното изрично писмено съгласие на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ.

в) Не трябва да копирате, модифицирате или създавате производни варианти на интернет страницата на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ, нейните дейности или друга свързана информация освен когато имате предварителното изрично писмено съгласие на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ.

г) Не трябва да прилагате инженерни методи, декомпилирате, демонтирате, дешифрирате или по друг начин опитвате да извлечете сорс кода на интернет страницата или друга свързана технология или на части от тях.

д) Не трябва да отстранявате каквито и да е известия относно авторски права или други права на собственост, съдържащи се в или на интернет страницата на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ или в съдържанието й.

6. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

6.1. Споделяне на съдържание на интернет страницата на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ

Като потребител на интернет страницата на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ Вие притежавате съдържанието и информацията, която изпращате като сигнали или която е обект на регистрация.

EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ може да редактира и променя формата на Вашето съдържание (като например превеждайки, модифицирайки размера, подредбата или типа на файла или отстранявайки метаданни), но няма да променя смисъла на Вашата информация.

За да се запази релевантно съдържанието за потребителите в интернет страницата на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ и в съответствие с приложимото право, Вие се съгласявате със следните условия:

а) EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ може да осъществява достъп, съхранява и използва всяка информация, която предоставяте в съответствие с тези Правила и Условия, Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки.

б) EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ е неправителствена организация, чиято дейност е в сферата на здравеопазването и съдържанието на нея следва да е свързано с областите здраве и здравеопазване.

в) Предоставяното съдържание или информация не трябва да нарушава закона или нечии права (включително права на интелектуална собственост или сключен договор).

г) Вие декларирате, че Вашата информация е вярна. EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ може да е задължен по закон да ограничава и/или отстранява определена информация или съдържание от Интернет страницата.

д) Когато изпращате предложения или давате обратна връзка на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ относно нашата дейност, Вие се съгласявате че EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ може да ги използва и споделя (но не е задължено) за всяка цел без компенсация за вас. 

6.2. Друго съдържание

Използвайки интернет страницата на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ, може да попаднете на съдържание или информация, които може да са неточни, непълни, забавени, подвеждащи, незаконни, обидни или вредни. В общия случай EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ не преглежда съдържанието, предоставяно от неговите потребители. Вие се съгласявате, че EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ не носи отговорност за съдържанието и информацията на трети страни (включително потребители) или за каквито и да е вреди и пропуснати ползи, които са резултат от ползването им или разчитането на тях. 

6.3. Ограничения

EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ има правото да променя, преустановява временно или прекратява всяка една своя дейност. EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ не е задължено да съхранява, поддържа или предоставя копие на всяко съдържание или информация, които потребителите са публикували, освен в изрично предвидените от закона случаи.

EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ си запазва правото да ограничи ползването на интернет страницата, включително броя на потребителските контакти и възможността за свързване с други потребители.

EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ си запазва правото да ограничи, преустанови временно или закрие потребителски профил, в случай на подозрение за нарушение на това СПОРАЗУМЕНИЕ.

Интернет страницата на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ съдържа информация в сферата на здравеопазването, но не предоставя медицински съвети. За всякакви здравословни проблеми следва да потърсите съвет от сертифициран медицински професионалист съгласно приложимото право.

7. ОТРИЧАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Стараем се да поддържаме правилното функциониране, липсата на вируси и безопасността на интернет страницата на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ, но Вие я използвате на своя отговорност. Ние предоставяме интернет страницата на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ в състоянието, в което е, без каквито и да е изрични или подразбиращи се гаранции, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел и липса на нарушения. Не гарантираме, че интернет страницата на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ ще бъде винаги безопасна, защитена и без грешки или че ще функционира винаги без прекъсвания, забавяния или проблеми. EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ не носи отговорност за действията, съдържанието, информацията или данните на трети лица, а Вие освобождавате нас, нашите директори, ръководители, служители и представители от каквито и да е претенции и вреди, известни и неизвестни, произлизащи от или свързани по някакъв начин с всеки иск, който имате срещу такива трети лица.

До размера, допустим от закона (и освен ако EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ не е сключил отделно ПИСМЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ, което има предимство пред ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ), EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ (и тези, с които EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ си сътрудничи) няма да носи отговорност пред Вас или други лица за всякакви непреки, инцидентни, специални, последващи или наказателни вреди или всякаква загуба на данни, възможности, репутация, печалби или доходи, свързани с дейността ни (като например обидни или клеветнически изявления, време на престой или загуба, използване или промени на вашата информация и съдържание).

Приложимото законодателство може да не разрешава ограничаването или изключването на отговорността или на инцидентните или последващи вреди, така че горното ограничение или изключване може да не е приложимо за Вас.

8. ПРОМЕНИ

Периодично можем да изменяме/актуализираме настоящите Общи правила и условия, Политика за поверителност и Политика за бисквитките. В случай че направим каквито и да промени, ще ви уведомим чрез нашите услуги и/или чрез други средства, за да ви дадем възможност да прегледате промените, преди да влязат в сила. В случай че продължите да използвате нашите услуги, след като периодът на известието е изтекъл и промените са влезли в сила, това ще означава, че сте се съгласили с изменените/актуализирани Общи правила и условия, Политика за поверителност и Политика за бисквитките.

В случай че не сте съгласни с тези промени, следва да спрете използването на интернет страницата и да прекратите Вашето потребителство в съответствие с т. 9 Прекратяване.

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ

9.1. Прекратяване от потребител

Може да прекратите това СПОРАЗУМЕНИЕ по всяко време, като просто спрете да използвате страницата и/или закриете профила си чрез изпращане на имейл на endourologysofia@gmail.com При прекратяване Вие губите правото да осъществявате достъп или използвате интернет страницата като потребители. 

9.2. Прекратяване от страна на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ

EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ може да прекрати това СПОРАЗУМЕНИЕ, като изпрати имейл до вас в следните случаи:

а) В случай, че EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ престане да експлоатира интернет страницата.

б) В случай, че EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ смята, че предоставяте невярна информация или че сте под минимално изискуемата за използване на интернет страницата възраст, или че се регистрирате за достъп да зони на страницата, за които нямате необходимата изискуема сертификация.

в) В случай, че EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ смята, че нарушавате задълженията си като потребители.

г) В случай, че EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ смята, че нарушавате правата на други лица или застрашавате сигурността на интернет страницата на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ или други лица.

д) В случай, че нарушите тези правила и условия по всякакъв друг начин. 

9.3. Дори и след прекратяване на СПОРАЗУМЕНИЕТО, в сила остават:

а) Правата на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ да използва и разкрива обратната връзка от потребителите;

б) Правата на останалите потребители да споделят повторно съдържанието и информацията, публикувани от прекратили участието си в интернет страницата потребители, ограничени до обхвата на вече споделеното и копираното преди прекратяването;

в) Точки 6,9 и 10 от това СПОРАЗУМЕНИЕ;

г) Всякакви дължими суми, от която и да е страна преди прекратяването, остават дължими и след прекратяването.

10. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

а) Всички клаузи ще бъдат регулирани от българското законодателство без оглед на нормите за стълкновение на закони.

б) Всеки спор във връзка с тези правила и условия ще бъде решаван по взаимно съгласие и разрешаван според законите на Република България.

в) В случай че някой предяви претенция срещу EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ, свързан с действия на потребители, съдържание или информация на интернет страницата на EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ, качени от потребители, потребителят ще обезщети EНДОУРОЛОГИЯ СОФИЯ за всички вреди, загуби и разходи от всякакъв вид (включително разумни правни такси и разноски) свързани с такъв иск.