Онлайн консултация

Изпрати
Онлайн консултация

Ендоурологията е една от дисциплините в хирургията в глобален план, която преминава през най-бурно и надграждащо развитие през последните години, като прилага редица нови технологии и методи. Ендоурологията е обособен отделен дял на Урологията, който се занимава със затворените манипулации в пикочо-отделителната система. Към този дял се причисляват всички минимално инвазивни хирургични процедури в урологията, включително лазерната, лапароскопската и роботизираната хирургия.

Екипът на Ендоурология София е сред водещите специалисти, които прилагат успешно най-ефективните подходи в ендоурологията и продължава да развива експертизата си в тази област.