Онлайн консултация

Изпрати
Онлайн консултация

Роботизираната хирургия

Роботизираната хирургия е минимално инвазивно оперативно лечение, известно още като робот-асистирана лапароксопска хирургия, което предоставя на пациента възможно най-малко травматично, най-прецизно и безопасно хирургично лечение. Хирургията се извършва с помощта на роботизираната хирургична система Да Винчи - най-известната и най-напреднала компютърно асистирана технология за минимално инвазивни операции. Технологията позволява максимално щадящи за околните тъкани интервенции, което е особено важно в случаите, когато се оперират силно чувствителни зони. 

Този вид хирургия е предпочитан метод при онкологични заболявания в областта на урологията и гинекологията - при лечение на рак на простатата, пикочния мехур, бъбрека, различни видове злокачествени образувания на женската полова система - рак на ендометриума, маточната шийка, яйчниците и други видове хирургия в областта на малкия таз.

 

Какво представлява роботът Да Винчи

Системата Да Винчи е създадена в резултат на развитието на телероботиката, механиката и лапароскопската хирургия като модерно приложение на комбинацията от тези дялове на науката. Апаратурата е съставена от три части: конзола за управление, на която работи хирургът, оптичен панел, който обработва и предава триизмерни видеоизображения от камера в тялото на пациента, и хирургичен (пациентски) панел, на който са разположени хирургични ръце, снабдени с фини инструменти със специални характеристики. Инструментите могат да се огъват и завъртат с много по-голяма гъвкавост от човешката китка. Те имат 7-осева подвижност, като по този начин хирургът може да постигне максимална прецизност в движенията и качество на хирургичната операция дори при много сложни случаи и труден достъп до оперативното поле. Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда разполага с робот Da Vinci Si®, който има 4 хирургични ръце - три от тях се използват за инструментите и един - за триизмерната камера.

 

  • Какви са предимствата на роботизираната хирургия
  • Високотехнологична хирургична система
  • Прецизност
  • Безопасност
  • Бързо възстановяване
  • Високотехнологична хирургична система

Да Винчи е най-известната съвременна система за роботизирана хирургия, чрез която се осъществяват минимално-инвазивни операции с компютърна прецизност.Технологията е резултат от развитието на телероботиката, механиката и лапароскопската хирургия и е създадена като модерно приложение на комбинацията от тези дялове на науката.

  • Прецизност

Роботизираната система Да Винчи транслира движенията на хирурга върху миниатюрни инструменти, които преминават в тялото на пациента през малки разрези. Трииземерна камера показва картина с висока резолюция и увеличение на образа. Специалните патентовани инструменти се огъват и завъртат с много по-голяма гъвкавост от човешката китка. Всичко това помага на хирурга да постигне максимална прецизност в движенията и качество на хирургичната операция, дори при много сложни случаи.

  • Безопасност

Роботизираната технология позволява минимизиране на рисковете за пациента. Компютърно-асистирана точност намалява възможостите за движения извън рамките на желания обект, което позволява максимално запазване на околните тъкани. Минимално инвазивният подход определя ниска кръвозагуба и значително намаляване на рисковете от постоперативни инфекции.

  • Бързо възстановяване и връщане към ежедневния ритъм

С роботизираната система Да Винчи се постига минимално инвазивна техника с най-ниските нива на травматичност и постоперативни болки. Възстановяването е значително по-бързо от отворена хирургия и пациентите могат да се върнат към обичайното си ежедневие във възможно най-къси срокове.

  • По-ранно лечение на онкологични заболявания

Благодарение на по-краткия възстановителен следоперативен период, пациентите, които се нуждаят от химиотерапия или лъчетерапия, могат да започнат това лечение по-рано