Онлайн консултация

Изпрати
Онлайн консултация

Лапароскопската Урология

Лапароскопската урологична хирургия използва минимално инвазивни хирургични техники, които многократно намаляват кръвозагубата и са причина за много по-бързо възстановяване при показани пациенти спрямо отворените операции. Лапароскопската урологична хирургия се извършва през малки дупчици в областта на корема или хълбока. Обикновено са нужни от три до пет малки отвора, през които се въвеждат помощни инструменти, наречени трокари. Те служат като иглен портал, през който се въвеждат останалите необходими фини лапараскопски инструменти. За да се извадят туморни тъкани, по възможност те се фрагментират на по-малки размери, за да преминат през дупчиците, направени от трокара.

За отстраняване на камъни се използват перкутанни техники – въвеждане на инструменти чрез малки разрези през кожата.

Екипът на Ендоурология София рутинно прилага лапароскопска прастатектомия (отстраняване на простатата) при рак на простатата, лапароскопска нефректомия (отстраняване на бъбрека) или нефроуретеректомия (отстраняване на бъбрека и уретера) при рак на бъбрека. При големите камъни в бъбреците се прилага т.нар. перкутанна нефростолитотомия (наричана още нефролитолапаксия), при която камъкът се разбива и изважда нефроскопично през малък разрез в кожата непосредствено до бъбрека.